NON STOP: 0759 678 701 dgaspcromania.ro@gmail.com

Despre noi

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Persoane cu Dizabilități – AEDOPS este organizație non-profit, aflată în subordinea Asociatiei Europene a Drepturilor Omului şi Protecției Sociale, înființată in anul 2013 conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 26/2000, C.I.F: 31694468, înregistrată la Judecătoria Sectorul 3, sub nr. 59/26.04.2013, cu sediul în București str. Nerva Traian nr.8.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Persoane cu Dizabilități – AEDOPS realizează la nivel național măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.

Instituția are rolul de a asigura, la nivelul național, aplicarea politicilor şi strategiilor non- guvernamentale de asistență socială în vederea prevenirii şi combaterii marginalizarii sociale şi a sărăciei.

În acest sens, Direcţia Generală de Asistenţă Socială Persoane cu Dizabilități – AEDOPS, elaborează strategia proprie de asistență socială, planul de asistență socială şi programe de acțiune în domeniu, în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritoriala.

În domeniul protecției copilului şi a familiei, Direcţia Generală de Asistenţă Socială Persoane cu Dizabilități – AEDOPS asigură respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, propune şi aplică măsurile de protecție specială pentru copiii aflați în dificultate sau cu handicap.

În domeniul protecției persoanelor adulte (persoane singure, persoane vârstnice, etc.), sprijină aceaste categorii de persoane aflate în nevoie prin consiliere şi le asigură servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltarii capacităților individuale şi familiale pentru a depăşi situațiile dificile în care se află prin acordarea de suport financiar, material şi juridic, în condițiile legii.

De asemenea, asigură măsurile de protecție necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care s-au aflat în situații de risc.

În domeniul protecției persoanelor cu handicap, asigură respectarea drepturilor persoanelor cu handicap prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare şi formare profesională, precum şi alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor cu handicap, în bază încadrării acestora în categorii de persoane cu handicap.

Pentru cine?

Direcţia Generală de Asistenţă Socială Persoane cu Dizabilități – AEDOPS asigura asistenta sociala urmatoarelor categorii de persoane:

 • Persoane defavorizate, marginalizate, discriminate;
 • Persoane varstnice;
 • Persoane singure si familii aflate in dificultate;
 • Adulti si copii cu dizabilitati;
 • Copii abuzati, maltratati, cu risc de abandon;
 • Copii abandonati.

Ce servicii oferim?

 • Protectia copilului:
 • Masuri de prevenire a abandonului si a institutionalizarii;
 • Asistenta maternala;
 • Masuri de reintegrare in familia naturala a copilului ocrotit in centrele de plasament sau in familii substitutive;
 • Masuri de protectie in familia largita, sistem rezidential, prin adopitie;
 • Masuri de protectie a copilului abuzat si/sau fara adapost;
 • Consiliere psihologica si juridica;
 • Sprijinirea si orientarea scolara si profesionala a copilului cu dizabilitati;
 • Masuri de protectie de tip alternativ: centre de zi pentru copii scolari si copiii strazii;
 • Masuri de protectie de tip rezidential: centre de plasament, centru maternal, centre pentru copii cu nevoi speciale.
 • Protectie Persoane Adulte
 • Asistenta si sprijin persoanelor varstnice, singure, aflate in situatii dificile sau cu dizabilitati;
 • Servicii de asistenta medicala, igienizare si servirea mesei pentru batranii singuri;
 • Promovarea si sustinerea respectarii drepturilor omului;
 • Masuri de prevenire si combatere a marginalizarii sociale si discriminarii etnice;
 • Acordarea de ajutoare sociale, speciale si alocatii monoparentale;
 • Servicii de recuperare, tratament, reintegrare sociala a persoanelor cu dizabilitati;
 • Servicii de consiliere sociala, juridica si psihologica;

 

Ai nevoie de ajutor?

Contactează-ne

Adresă

Str. Intr. Barsei nr 6, bl.G7, P, ap 1. Bucuresti-3

Email

dgaspcromania.ro@gmail.com

Telefon

0790.377.777
0739.377.777 
0759 678 701

Trimite-ne un esaj

10 + 14 =