Atribuții Director Adjunct

Maria Tănase

asistă directorul general în realizarea tuturor atribuțiilor și responsabilităților în ceea ce privește activitatea Direcției generale;

– reprezintă instituția în relațiile cu terții conform delegării directorului general;

– organizează, monitorizează, supervizează și controlează activitatea serviciilor din subordine conform organigramei aprobate și modificate ulterior;

– coordonează, îndrumă și controlează activitatea întregului personal, precum și a unităților din subordine;

 

– avizează toate actele din dosarul copilului (rapoarte, anchete sociale etc.) necesare instituirii unei măsuri de protecție;

– întocmește, împreună cu șefii de servicii, rapoarte cu referire la calitatea și eficiența activității și face recomandări pentru îmbunătățirea acesteia;

– îndrumă personalul din subordine și deleagă răspunderea și sprijinul astfel încât angajații să poată lua deciziile de care au nevoie pentru a răspunde obligațiilor de serviciu și față de cetățeni;

– se asigură de implementarea corespunzătoare a legislației în domeniu în ceea ce privește respectarea standardelor în vigoare;

– trasează sarcini și verifică îndeplinirea lor în termenele stabilite;

– propune și sprijină diversificarea serviciilor pe partea de protecție a copilului și persoanei adulte;

– răspunde de îndeplinirea și respectarea prevederilor legale în vigoare și a strategiilor naționale și județene în domeniul protecției copilului și a persoanei adulte;

– stabilește atribuțiile personalului din subordine (prin fișa postului), ținând seama de condițiile specifice ale sectorului de activitate și ale unității;

– evaluează performanțele profesionale ale șefilor de servicii și reactualizează în termen fișele de post pentru personalul din subordine și supraveghează întocmirea în același termen a fișelor de post ale salariaților din cadrul structurilor aflate în subordine, de către conducătorii acestora, avizându-le în mod corespunzător;

– contribuie la promovarea pozitivă a imaginii instituției;

– răspunde de continua perfecționare profesională a întregului personal din subordine;

– realizează evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale a șefilor de servicii din subordine, aprobă evaluările performanțelor profesionale ale celorlalți angajați realizate de șeful ierarhic superior, conform legii;

– face propuneri pentru completarea organigramei în funcție de nevoi și complexitatea serviciilor;

– colaborează permanent cu directorul general adjunct economic pentru coroborarea resurselor financiare necesare implementării activității de protecție a copilului și a persoanei adulte;

– face propuneri motivate privind elaborarea proiectelor, planurilor de acțiune și strategiilor anuale, pe termen mediu și lung, referitoare la restructurarea, organizarea și dezvoltarea sistemului de protecție a copilului și persoanei adulte cu dizabilități din Județul Maramureș;

– colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din Romania, în vederea identificării situațiilor deosebite care apar în activitatea de protecție a copilului aflat în dificultate și a persoanei adulte cu dizabilități, a cauzelor apariției acestor situații și a stabilirii măsurilor ce se impun pentru îmbunătățirea situației acestora;

– execută orice alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin dispoziția directorului general sau prin hotărâre a Consiliului director al Asociaţiei Europene a Drepturilor Omului şi Protecţiei Sociale;

– propune modificarea programului de lucru sau efectuarea orelor suplimentare, când situația o impune;

– depune diligențe pentru atragerea de finanțări interne și externe pentru proiecte în domeniul asistenței sociale;

– stabilește un program de audiențe, răspunzând solicitărilor petenților, în măsura posibilităților legale și competenţelor conferite de funcție.

dule Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Ai nevoie de ajutor?

Contactează-ne

Adresă

Strada Nerva Traian nr. 8. Sector. 3

Email

dgaspcromania.ro@gmail.com

Telefon

0722 707 023

0766 548 136

0734 808 583

Trimite-ne un esaj

2 + 6 =